Kontakt

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku

ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

telefon kontaktowy 61 28-25-426 – p. Katarzyna Chojnacka w godzinach pracy OPS-u
(od poniedziałku do piątku godz. 7.oo-15.oo) 

kontakt e-mail: dolsk@dolsk.org.pl