Kontakt

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku

ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

Kontakt osobisty lub telefoniczny – 61 28-25-426 p. Katarzyna Chojnacka w godzinach pracy OPS-u
poniedziałek – czwartek godz. 7.oo-15.oo,
piątek 7.oo-14.oo) 
a także podczas dyżurów członków komisji

kontakt e-mail: dolsk@dolsk.org.pl