Strona Główna


Witamy na oficjalnej stronie
Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku!

Dziękujemy za odwiedzenie naszej nowej strony.

Chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą pomocy.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.