Dyżury członków Komisji

Członkowie Komisji pełnią dyżur w siedzibie Komisji (ul. Pl. Wyzwolenia 4  parter pok. nr 4 tuż za biblioteką) w wyznaczony czwartek zgodnie z niżej podanym harmonogramem w godz. od 16.oo – 17.3o


Dyżury 2024 r.


4 i 18 kwietnia
Zebranie ogólne


14 marca
Zebranie ogólne


8 i 29 lutego
Zebranie ogólne


11 stycznia
Zebranie ogólne