Psychologa

Psycholog kliniczny

     mgr Mirosław Bratkowski

Psycholog dyżuruje raz w miesiącu w punkcie konsultacyjnym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pl. Wyzwolenia 4 pok. nr 4


Najbliższy dyżur psychologa:

   W sprawie dyżuru psychologa proszę się kontaktować z p. Katarzyną Chojnacką tel. 61 28-26-426 w godzinach pracy OPS-u (od poniedziałku do piątku godz. 7.oo-15.oo)