Psychologa

Psycholog kliniczny

     mgr Mirosław Bratkowski

Psycholog dyżuruje raz w miesiącu w punkcie konsultacyjnym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pl. Wyzwolenia 4 pok. nr 4


Najbliższy dyżur psychologa:

   13 grudnia (czwartek) 16.oo – 18.3o