UWAGA, INFORMACJA MGKRPA

Komisja informuje, że została zwiększona kwota dofinansowania działań profilaktycznych nakierowanych na dzieci i młodzież – 300,- zł + 10,- zł na dziecko.